jouw mening over suriname
Adverteren | Contact |  nederlands | english
sula suriname
Surinaamse vlag
REGISTREER
E-mail adres
Wachtwoord
Categorieën
Zoeken
 
Column Martin Panday
Opnemen en Afstemmen
Wie in het ambtenarenapparaat (of bij een organisatie die dezelfde principes ...
> meer columns
Het Weer in Suriname
Algemene Informatie
Volkslied
God zij met ons Suriname is het volkslied van Suriname. De tekst werd in 1959 of...
> meer algemene informatie
FAQ
Hoe geef ik een beoordeling / rating?
Beoordelingen / ratings van de bestemmingen, accommodaties, restaurants, ...
> meer FAQ
Sterren uitleg
algemeen

Suriname

algemeen
26 april 2011

De achtergrond van Suriname

Het eerst bezocht door de Spanjaarden in de 16e eeuw en daarna vestigde zich de Engelsen in het midden van de 17e eeuw, in 1667werd Suriname een Nederlandse kolonie. Na de afschaffing van de slavernij in 1863 werden de werknemers gehaald uit India en Java. Onafhankelijkheid van Nederland werd toegekend in 1975. Vijf jaar later werd de civiele regering vervangen door een militair regime dat al snel Suriname uitriep tot een socialistische republiek. Het bleef controle uitoefenen door een opeenvolging van nominaal burgerlijk bestuur tot 1987, toen de internationale druk eindelijk een democratische verkiezing afdwong. In 1990, wierpen de militaire de civiele leiding omver, maar een democratisch gekozen regering - een coalitie van vier partijen kwam weer aan de macht in 1991. De coalitie breidde uit naar acht partijen in 2005 en regeerde tot augustus 2010, toen de kiezers Desire Bouterse en zijn oppositie coalitie de macht teruggegeven.

Geografie van Suriname

Locatie:  Het noorden van Zuid-Amerika, grenzend aan de Noord-Atlantische Oceaan, tussen Frans Guyana en Guyana.

Geografische coördinaten: 4 00 N, 56 00 W

Oppvervlakte:

totaal: 163.820 km ²
land ten opzichte van de wereld: 91
land: 156.000 km ²
water: 7.820 km ²

Landsgrenzen:

Totaal:1,703 km
Aangrenzende landen: Brazilië 593 km, Frans-Guyana 510 km, Guyana 600 km

Kustlijn:
386 km

Maritieme vorderingen:
territoriale zee: 12 nm
exclusieve economische zone: 200 nm

Klimaat:
tropische; gemodereerd door passaatwinden

Terrein:
veelal glooiende heuvels; smalle kustvlakte met moerassen

Elevation uitersten:
laagste punt: niet nader genoemde locatie in de kustvlakte -2 m
hoogste punt: Juliana Top 1.230 m

Natuurlijke hulpbronnen:
hout, waterkracht, vis, kaolien, garnalen, bauxiet, goud, en kleine hoeveelheden nikkel, koper, platina, ijzererts

Landgebruik:
bouwland: 0,36%
blijvende teelten: 0,06%
andere: 99,58% (2005)

Geïrrigeerd land:
510 km ² (2003)

Totale hernieuwbare watervoorraden:
122 cu km (2003)

Zoetwater terugtrekking (binnenlandse / industrial / landbouw):
totaal: 0,67 cu km / jr (4% / 3% / 93%)
per hoofd van de bevolking: 1.489 cu m / jr (2000)

Milieu - huidige kwesties:
ontbossing als hout is gesneden voor de export, verontreiniging van de binnenvaart door kleinschalige mijnbouwactiviteiten

Milieu - internationale overeenkomsten:
partij: biodiversiteit, klimaatverandering, Climate Change-Kyoto-protocol, woestijnvorming, bedreigde, Recht van de Zee, Mariene Dumpen, Bescherming van de ozonlaag, verontreiniging door schepen, Tropisch Hout 94, Wetlands, Walvisvaart
ondertekend, maar niet geratificeerd: geen van de geselecteerde overeenkomsten

Geografie - noot:
kleinste onafhankelijke land op Zuid-Amerikaanse continent; vooral tropisch regenwoud; grote diversiteit van flora en fauna, dat voor het grootste deel, in toenemende mate wordt bedreigd door nieuwe ontwikkeling; relatief kleine bevolking, voornamelijk langs de kust

Mensen:: Suriname

Bevolking:
491.989 (juli 2011 schatting)
land ten opzichte van de wereld: 172

Leeftijd structuur:
0-14 jaar: 26,4% (mannelijke 66440 / vrouw 63.469)
15-64 jaar: 67,3% (mannelijke 164.739 / vrouw 166.139)
65 jaar en ouder: 6,3% (mannelijke 13300 / vrouw 17.902) (2011 schatting)
Mediane leeftijd:
Totaal: 28,7 jaar
mannen: 28,3 jaar
vrouwen: 29,1 jaar (2011 schatting)

Bevolkingsgroei:
1,087% (2011 schatting)
land ten opzichte van de wereld: 108

Geboortecijfer:
16,42 geboorten per 1000 inwoners (2011 schatting)
land ten opzichte van de wereld: 124

Sterftecijfer:
5,54 deaths/1.000 bevolking (juli 2011 schatting)
land ten opzichte van de wereld: 175

Netto migratie percentage:
0 migranten / 1.000 inwoners (2011 schatting)
land ten opzichte van de wereld: 102

Verstedelijking:
stedelijke bevolking: 69% van de totale bevolking (2010)
percentage van de verstedelijking: 1,5% op jaarbasis van verandering (2010-15 schatting)

Grote steden - bevolking:
PARAMARIBO (kapitaal) 259000 (2009)

Sex ratio:
bij de geboorte: 1,068 man (s) / vrouw
onder 15 jaar: 1,04 man (s) / vrouw
15-64 jaar: 0,99 man (s) / vrouw
65 jaar en ouder: 0,75 man (s) / vrouw
totale bevolking: 0,99 man (s) / vrouw (2011 schatting)

Zuigelingensterfte:
Totaal: 17,61 doden / 1,000 levend geborenen
land ten opzichte van de wereld: 103
mannen: 20,79 doden / 1,000 levend geborenen
Vrouw: 14,2 doden per 1000 levend geborenen (2011 schatting)

Levensverwachting bij de geboorte:
totale bevolking: 74,22 jaar
land ten opzichte van de wereld: 103
mannen: 71,47 jaar
vrouwen: 77,16 jaar (2011 schatting)

Totale vruchtbaarheidscijfer:
1,95 kinderen / vrouw (2011 schatting)
land ten opzichte van de wereld: 134

HIV / AIDS - percentage volwassenen:
1% (2009 schatting)
land ten opzichte van de wereld: 46

HIV / AIDS - personen met hiv / aids:
3700 (2009 schatting)
land ten opzichte van de wereld: 124

HIV / AIDS - overledenen:
minder dan 200 (2009 schatting)
land ten opzichte van de wereld: 104

Belangrijke infectieziekten:
mate van risico: hoog
voedsel of water overgebrachte ziekten: bacteriële en protozoaire diarree, hepatitis A en buiktyfus
vectorborne ziekte: knokkelkoorts, Mayaro virus, en malaria
contact met water ziekte: leptospirose (2009)

Nationaliteit:
zelfstandig naamwoord: Surinamer (s)
bijvoeglijk naamwoord: Surinamers

Etnische groepen:
Hindoestaanse (ook plaatselijk bekend als "Oost-Indiërs", hun voorouders uit het noorden van India emigreerden in het laatste deel van de 19e eeuw) 37%, Creools (gemengd wit en zwart) 31%, Javanen 15%, "Marrons" (hun Afrikaanse voorouders werden gebracht om het land in de 17e en 18e eeuw als slaven en ontsnapte aan de binnenkant) 10%, Indiaanse 2%, Chinezen 2%, wit 1%, andere 2%

Religies:
Hindoe 27,4%, Protestant 25,2% (voornamelijk Moravische), rooms-katholieke 22,8%, Moslim 19,6%, inheemse overtuigingen 5%

Talen:
Nederlands (officieel), Engels (gesproken), Sranang Tongo (Surinaams, soms Taki-Taki, is taal van Creolen en veel van de jongere bevolking en is lingua franca onder anderen), het Caribisch gebied Hindoestaans (een dialect van het Hindi), Javaanse

Geletterdheid:
definitie: leeftijd 15 en ouder kunnen lezen en schrijven
totale bevolking: 89,6%
mannen: 92%
vrouwen: 87,2% (2004 census)

School duur (primair naar tertiair onderwijs):
totaal: 13 jaar (2006)

Overheid:: Suriname
Naam van het land:
conventionele lange vorm: Republiek Suriname
conventionele korte vorm: Suriname
lokale lange vorm: Republiek Suriname
lokale korte vorm: Suriname
voormalige: Nederland Guyana, Nederlands Guyana

Type overheid:
constitutionele democratie

Hoofdstad:
naam: Paramaribo
geografische coördinaten: N 5 50, 55 10 W
tijd verschil: UTC-3 (2 uur vooruit van Washington, DC tijdens Standard Time)

Administratieve divisies:
10 districten (distrikten, enkelvoud - Distrikt); Brokopondo, Commewijne, Coronie, Marowijne, Nickerie, Para, Paramaribo, Saramacca, Sipaliwini, Wanica

Onafhankelijkheid:
25 november 1975 (vanuit Nederland)

Nationale feestdag:
Independence Day, 25 november (1975)

Grondwet:
geratificeerd 30 september 1987; effectieve 30 oktober 1987

Rechtsstelsel:
gebaseerd op de Nederlandse rechtsorde waarin de Franse strafrecht theorie; accepteert verplichte jurisdictie ICJ met reserveringen

Stemrecht:
18 jaar oud, universele

Uitvoerende macht:
hoofd van de staat: President Desire Delano Bouterse (sinds 12 augustus 2010); vice-president Robert AMEERALI (sinds 12 augustus 2010); OPMERKING - De president is zowel het hoofd van de staat en het hoofd van de regering
hoofd van de regering: voorzitter Desire Delano Bouterse (sinds 12 augustus 2010); vice-president Robert AMEERALI (sinds 12 augustus 2010)
kabinet: Kabinet van Ministers benoemd door de president
(Voor meer informatie bezoek de World Leaders website opent in nieuw venster)
verkiezingen: president en vice-president gekozen door de Nationale Vergadering of, indien geen presidents-en vice-presidentskandidaat ontvangt een tweederde grondwettelijke meerderheid in de Assemblee Nationale na twee stemmen, met een gewone meerderheid in de grotere Verenigde Volksvergadering (893 vertegenwoordigers van de nationale, lokale en regionale raden), voor termijnen van vijf jaar (geen term limits '); verkiezingen van vorig jaar gehouden op 19 juli 2010 (naast wordt gehouden in 2015)
verkiezingsuitslag: Desire Delano Bouterse tot president gekozen; procent van de stemmen - Desire Delano Bouterse 70,6%, Chandrikapersad SATOKHI 25,5%, andere 3,9%

Wetgevende macht:
eenkamerstelsel Nationale Assemblee Nationale Assemblee of (51 zetels; leden gekozen door de populairste stem voor termijnen van vijf jaar dienen)
verkiezingen: laatste gehouden op 25 mei 2010 (naast die in mei 2015)
verkiezingsuitslag: procent van de stemmen per partij - Mega Combinatie 45,1%, Nieuw Front 27,5%, A-Com 13,7%, People's Alliance 11,8%, DOE 1,9%; zetels per partij - Mega Combinatie 23, Nieuw Front 14, A-COM 7 , People's Alliance 6, DOE 1

Rechterlijke macht:
Kantonale rechtbanken en een Hof van Justitie als een hof van beroep (rechters worden benoemd voor het leven), lid van het Caribisch Hof van Justitie (CCJ)

Politieke partijen en leiders:
A-Combinatie (een coalitie die de Algemene Bevrijdings-en Ontwikkelings Partij ABOP [Ronnie Brunswijk], Seeka [Paul ABENA], de Unie van Broederschap en Eenheid in Politiek BEP [Caprino ALENDY] omvat, Basic Partij voor Vernieuwing en Democratie of BVD [Dilip Sardjoe ], Basic Partij voor Vernieuwing en Democratie of PVF [Soedeschand Jairam]; Democratische Unie Suriname of DUS [Japhet DIEKO]; Mega-Combinatie-coalitie (een coalitie die samen met A-Combinatie en de PL om een ??meerderheid in het Parlement in de vorm 2010 - inclusief de Nationale Democratische Partij of NDP [Desire Bouterse] (grootste partij in de coalitie), Progressive Worker en Farmer's Union of PALU [Jim HOK], Partij voor Nationale Eenheid en solidariteit van de hoogste orde of de KTPI [Willy SOEMITA], DNP-2000 [Jules Wijdenbosch], en Nieuw Suriname of NS [Nanan Panday]); National Union of NU [P. van Leeuwaarde]; Nieuw Front voor Democratie en Ontwikkeling of NF (een coalitie bestaande uit de Nationale Partij van Suriname of NPS [Runaldo Venetiaan], Verenigde Hervormings Partij VHP of [Ramdien Sardjoe], Democratisch Alternatief 1991 of DA-91 - een onafhankelijke, business-georiënteerde partij [Winston Jessurun], Surinaamse Partij van de Arbeid of SPA [Siegfried gilden]); Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid of DOE [Carl Breeveld]; Partij voor de Permanente Voorspoed Republiek Suriname of PVR's [NA]; People's Alliance, Pertjaja Luhur-of PL [Paul SOMOHARDJO] (inclusief D-21 [Soewarta MOESTADJA] en Pendawa Lima [Raymond SAPEON ], die met PL fuseerde in 2010)
Let op: BVD en PVF deelgenomen aan de verkiezingen als een coalitie (BVD / PVF) in de meest recente verkiezingen, maar gescheiden na de verkiezing

Politieke druk groepen en leiders:
Vereniging van Inheemse dorpshoofden [Ricardo PANE]; Vereniging van Saramaccaanse Autoriteiten of Maroon [Hoofd Kapitein WASE]; Vrouwen Parlement Forum of PVF [Iris GILLIAD]

Internationale organisatie deelname:
ACS, AOSIS, Caricom, FAO, G-77, IADB, IBRD, ICAO, ICCT, ICRM, IDB, IFAD, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IPU, ISO (correspondent), de ITU, IVV , Laes, MIGA, NAM, OAS, OIC, OPANAL, OPCW, PCA, Petrocaribe, RG, VN, UNASUR, de UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Vlag beschrijving:
vijf horizontale banden van groen (boven, dubbele breedte), wit, rood (viervoudige breedte), wit en groen (dubbele breedte), een grote, gele, vijfpuntige ster is in het midden van de rode band, rood staat voor vooruitgang en liefde; groen symboliseert hoop en vruchtbaarheid; wit betekent vrede, rechtvaardigheid en vrijheid, de ster staat voor de eenheid van alle etnische groepen; uit haar gele licht van de natie kracht put om geduldig te dragen offers, terwijl werken aan een gouden toekomst
Volkslied:

naam: "(God zij met Ons Suriname)"
lyrics / muziek: Cornelis Atses HOEKSTRA en Henry de Ziel / Johannes Corstianus de Puy
Opmerking: aangenomen 1959; het volkslied, oorspronkelijk aangepast van een zondagschool lied geschreven in 1893, bevat teksten in het Nederlands en Sranan Tongo

Economie:: Suriname

Economie - overzicht:
De economie wordt gedomineerd door de mijnbouw, met de export van aluinaarde, goud en olie goed voor ongeveer 85% van de export en 25% van de overheidsinkomsten, waardoor de economie zeer kwetsbaar zijn voor minerale prijsvolatiliteit. In 2000 heeft de regering van Ronald Venetiaan, terug naar kantoor en erfde een economie met inflatie van meer dan 100% en een groeiend begrotingstekort. Hij snel implementeerde een bezuinigingsprogramma, verhoogde belastingen, geprobeerd om de uitgaven te beheren, en getemd inflatie. De economische groei bereikte ongeveer 6% in 2007 en 2008, als gevolg van omvangrijke buitenlandse investeringen in de mijnbouw en olie. Suriname heeft steun ontvangen voor projecten in de bauxiet-en goudwinning sectoren uit Nederland, België, en het Europees Ontwikkelingsfonds. De economie vertraagde in 2009, echter, als de investeringen afnam en het land minder verdiend uit de export van grondstoffen waarin de mondiale prijzen voor de meeste grondstoffen gedaald. Handel opgepakt, het stimuleren van de economische groei van Suriname in 2010, maar de regering de begroting bleef gespannen, met een verhoogde sociale uitgaven tijdens de verkiezingen. In januari 2011 heeft de regering de munt gedevalueerd met 20% en verhoogde de belastingen om het begrotingstekort terug te dringen. economische vooruitzichten van Suriname voor de middellange termijn zal afhangen van de voortdurende toewijding aan verantwoordelijk monetair en fiscaal beleid en de invoering van structurele hervormingen om de markten te liberaliseren en de concurrentie bevorderen.

BBP (koopkrachtpariteit):
4.794 miljard dollar (2010 schatting)
land ten opzichte van de wereld: 163
4,632 miljard dollar (2009 schatting)
4.541 miljard dollar (2008 schatting)
Toelichting: De gegevens zijn in 2010 dollar

BBP (officiële wisselkoers):
3.297 miljard dollar (2010 schatting)

BNP - Reëel groeicijfer:
3,5% (2010 schatting)
land ten opzichte van de wereld: 105
2% (2009 schatting)
7% (2008 schatting)

BNP - Per hoofd van de bevolking (PPP):
9.900 dollar (2010 schatting)
land ten opzichte van de wereld: 111
9,600 dollar (2009 schatting)
9.500 dollar (2008 schatting)
Toelichting: De gegevens zijn in 2010 dollar

BBP - de samenstelling per sector:
Landbouw: 10,8%
industrie: 24,4%
diensten: 64,8% (2005 schatting)

Beroepsbevolking:
165,600 (2007)
land ten opzichte van de wereld: 177

Arbeidskrachten - per beroep:
landbouw: 8%
industrie: 14%
diensten: 78% (2004)

Werkloosheid:
9,5% (2004)
land ten opzichte van de wereld: 104

Bevolking onder armoedegrens:
70% (2002 schatting)

Budget:
omzet: 392,6 miljoen dollar
uitgaven: 425,9 miljoen dollar (2004)

Inflatiepercentage (consumentenprijzen):
6,4% (2007 schatting)
land ten opzichte van de wereld: 165

Commerciële bank prime lending rate:
11.65% (31 december 2009 schatting)
land ten opzichte van de wereld: 69
12,2% (31 december 2008 schatting)

Voorraad van smalle verhouding:
608 miljoen dollar (31 december 2009)
land ten opzichte van de wereld: 154
495.600.000 dollars (31 december 2008)

Voorraad van het ruime monetaire:
1.809 miljard dollar (31 december 2009)
land ten opzichte van de wereld: 145
1.573 miljard dollar (31 december 2008)

Voorraad van binnenlandse krediet:
793,1 miljoen dollar (31 december 2008 schatting)
land ten opzichte van de wereld: 155
651 miljoen dollar (31 december 2007 schatting)

Landbouw - producten:
padie, bananen, palmpitten, kokosnoten, bakbananen, pinda's, rundvlees, kippen, garnalen, bosproducten

Industrieën:
bauxiet en goud mijnbouw, de productie van aluminiumoxide, olie, houtkap, voedselverwerkende industrie, de visserij

Groeipercentage industriële productie:
6,5% (1994 schatting)
land ten opzichte van de wereld: 53

Elektriciteit - productie:
1,605 miljard kWh (2007 schatting)
land ten opzichte van de wereld: 138

Elektriciteit - consumptie:
1,467 miljard kWh (2007 schatting)
land ten opzichte van de wereld: 140

Elektriciteit - uitvoer:
0 kWh (2008 schatting)

Elektriciteit - invoer:
0 kWh (2008 schatting)

Olie - productie:
15.190 vaten / dag (2009 schatting)
land ten opzichte van de wereld: 79

Olie - consumptie:
14.000 vaten / dag (2009 schatting)
land ten opzichte van de wereld: 139

Olie - uitvoer:
4.308 bbl / dag (2007 schatting)
land ten opzichte van de wereld: 107

Olie - de invoer:
6.296 bbl / dag (2007 schatting)
land ten opzichte van de wereld: 151

Olie - bewezen reserves:
79,6 miljoen vaten (1 januari 2010 schatting)
land ten opzichte van de wereld: 74

Aardgas - productie:
0 cu m (2008 schatting)
land ten opzichte van de wereld: 107

Aardgas - verbruik:
0 cu m (2008 schatting)
land ten opzichte van de wereld: 178

Aardgas - export:
0 cu m (2008 schatting)
land ten opzichte van de wereld: 152

Aardgas - de invoer:
0 cu m (2008 schatting)
land ten opzichte van de wereld: 128

Aardgas - bewezen reserves:
0 cu m (1 januari 2010 schatting)
land ten opzichte van de wereld: 130

Lopende rekening van de betalingsbalans:
24 miljoen dollar (2007 schatting)
land ten opzichte van de wereld: 59

Uitvoer:
1,391 miljard dollar (2006 schatting)
land ten opzichte van de wereld: 144

Uitvoer - goederen:
aluminiumoxide, goud, ruwe olie, hout, garnalen en vis, rijst, bananen

Uitvoer - partners:
Canada 35,47%, België 14.92%, de VS 10,15%, Verenigde Arabische Emiraten 9,87%, Noorwegen 4,92%, Nederland 4,7%, Frankrijk 4,47% (2009)

Invoer:
1.297 miljard dollar (2006 schatting)
land ten opzichte van de wereld: 168

Invoer - goederen:
kapitaalgoederen, aardolie, levensmiddelen, katoen, consumptiegoederen
Amerikaanse 30,79%, Nederland 19,17%, Trinidad en Tobago 13,04%, China 6,8%, Japan 5,85% (2009)

Reserves van buitenlandse valuta en goud:
263,3 miljoen dollar (2006)
land ten opzichte van de wereld: 128

Schuld - extern:
504,3 miljoen dollar (2005 schatting)
land ten opzichte van de wereld: 160

Wisselkoersen:
Surinaamse dollar (SRD) per US dollar -
3.24 (2011)

Communicatie:: Suriname

Telefoons - hoofdlijnen in gebruik:
83,700 (2009)
land ten opzichte van de wereld: 147

Telefoons - cellulaire mobiele:
763,900 (2009)
land ten opzichte van de wereld: 150

Telefoon systeem:
algemene beoordeling: internationale faciliteiten zijn goed
binnenlandse: gecombineerde vaste-en mobiele-cellulaire teledensity ongeveer 175 telefoons per 100 personen; straalverbindingen relay-netwerk
internationaal: landcode - 597; satellietgrondstations - 2 Intelsat (Atlantische Oceaan)

Omroepmedia:
2 staatsbedrijf TV-stations, 1 staatsbedrijf radiostation; meerdere particuliere radio-en tv-stations (2007)

Internet landcode:
. Sr

Internet-hosts:
171 (2010)
land ten opzichte van de wereld: 199

Internet-gebruikers:
163,000 (2009)
land ten opzichte van de wereld: 146

Vervoer:: Suriname

Luchthavens:
51 (2010)
land ten opzichte van de wereld: 91

Luchthavens - met verharde start-en landingsbanen:
totaal: 5
meer dan 3,047 m: 1
onder 914 m: 4 (2010)

Luchthavens - met onverharde start-en landingsbanen:
Totaal: 46
914 tot 1.523 m: 5
onder 914 m: 41 (2010)

Pijpleidingen:
olie 50 km (2009)

Wegen:
Totaal: 4,304 km
land ten opzichte van de wereld: 154
verharde: 1,130 km
onverhard: 3,174 km (2003)

Waterwegen:
1,200 km (de meeste bevaarbaar door schepen met een diepgang tot 7 m) (2010)
land ten opzichte van de wereld: 60

Koopvaardij:
Totaal: 1
land ten opzichte van de wereld: 157
per type: lading 1 (2008)

Havens en terminals:
Paramaribo, Wageningen

Militair:: Suriname

Militaire takken:
National Army (Nationaal Leger, NL, inclusief Marine afdeling en Air Wing) (2010)

Militaire dienst leeftijd en verplichting:
18 jaar (schatting), werving van personeel op vrijwillige basis, met het personeel bijna uitsluitend afkomstig uit de Creoolse gemeenschap (2007)
Manpower beschikbaar voor militaire dienst:
mannen leeftijd 16-49: 134.218
vrouwen leeftijd 16-49: 134,439 (2010 schatting)

Manpower geschikt zijn voor militaire dienst:
mannen leeftijd 16-49: 109.445
vrouwen leeftijd 16-49: 112,538 (2010 schatting)

Manpower het bereiken van militair belangrijke leeftijd jaarlijks:
mannen: 4.119
vrouwen: 4.106 (2010 schatting)

Militaire uitgaven:
0,6% van het BBP (2006 schatting)
land ten opzichte van de wereld: 159

Transnationale kwesties:: Suriname

Geschillen - internationaal:
gebied opgeëist door Frans Guyana tussen de Litani en de Riviere Riviere Marouini (zowel bovenloop van de Lawa); Suriname beweert een driehoek van het terrein tussen de nieuwe en Kutari / Koetari rivieren in een historisch geschil over de bovenloop van de Courantyne; Guyana wil VN-Verdrag inzake het recht van de zee (UNCLOS) arbitrage aan de reeds lang aanslepende geschil met Suriname over de as van de territoriale zee grens in potentieel olie-rijke wateren op te lossen

bron CIA factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ns.html

delen op facebookdelen via twitterdelen via hyves
 

Beoordeel Suriname

U moet ingelogd zijn om uw beoordeling te kunnen geven. Nog geen account? Maak er hier een aan.

Nog geen reacties

 
 

Gerelateerde items

danas packaging
Top Bestemmingen
(8)
(8)
(5)
(2)
(6)
> bekijk alle top bestemmingen..
Top Restaurants
(8)
(6)
(1)
(1)
(7)
> bekijk alle top restaurants..
Top Accommodaties
(2)
(2)
(3)
(4)
(4)
> bekijk alle top accommodaties..
Nieuws Suriname